Jak využít customer lifetime value (CLV) v marketingu?

Marketing, Prodej